126 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình
02273 834 040
Tư vấn sản phẩm : 0978.973.555
Tư vấn dịch vụ : 0902 865 865
Thời gian làm việc:
7:30 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Chủ nhật: Làm việc bình thường
Phòng kinh doanh
IMAGE
Bùi Quốc Duy
Phó giám đốc kinh doanh
IMAGE
Bùi Thọ Bình
Trưởng phòng kinh doanh
Phòng dịch vụ
IMAGE
Đoàn Quang Huấn
Cố vấn dịch vụ