phóng lớn
thu nhỏ
12/06/2017 1:44:45 CH
Từ ngày 05 - 09/06, phòng Dịch vụ sau bàn hàng Công ty PC phối hợp với Kia Motors tổ chức khóa đào tạo “Chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ Diesel trên các dòng xe KIA” cho 14 học viên là các nhân sự phụ trách kỹ thuật tại các Miền thuộc Nam Bộ.
12/06/2017 1:35:51 CH
Trong 2 ngày 2&3/6/2017, tại Thaco Chi Nhánh Diệu Bằng Thành, Bộ phận dịch vụ phụ tùng Công ty PC đã tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật sản phẩm mới Minibus Hyundai H350 cho 11 nhân sự là P.QĐ, TT máy gầm, Điện. 
12/06/2017 1:30:37 CH
Nhằm mục đích nâng cao tính tuân thủ An toàn lao động tại các đơn vị KVBB, Phòng hành chính Văn phòng Hà Nội phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Chu Lai – Trường Hải đã tổ chức chương trình đào tạo “Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động” cho 30 học viên là chuyên viên hành chính các đơn vị thuộc KVBB. 
12/06/2017 1:22:59 CH
Với mục đích nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng và hiệu quả kinh doanh cho hệ thống, ngày 1/6, PC miền Nam Bắc Bộ đã tổ chức buổi “Đào tạo Nâng cao năng lực Trưởng nhóm bán hàng” cho 13 nhân sự  là các Trưởng nhóm bán hàng đến từ Cụm Showroom Vinh và Showroom Mazda Thanh Hóa. 
12/06/2017 1:13:47 CH
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về luật lao động đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, sáng ngày 03/06/2017, SR Kia Hải Phòng phối hợp với Phòng CS PCCC TP. Hải Phòng tổ chức buổi “Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC” cho CB.CNV tại đơn vị.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
iç çamasiri